Selecteer een pagina

Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Weavr B.V. (hierna te noemen ‘Weavr’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), een onderneming met postadres Oude Utrechtseweg 19 – unit 3, 3743 KN Baarn. Weavr is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75874121. 

Dit document legt uit hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze mobiele Weavr-app (‘App’). 

Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze App gebruikt met je mobiele telefoon of tablet (‘Apparaat’). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze App (als ‘Gebruiker’), begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. 

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze App, kunnen we van je verlangen dat je ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot voornaam, achternaam en e-mailadres. De informatie die we opvragen, wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit document.

De App maakt gebruik van services van derden die informatie kunnen verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren:

Firebase (Privacy Policy)

Firebase is een mobiele- en webapplicatieontwikkelplatform van Google Inc. Wij gebruiken de volgende Firebase-diensten.

Firebase Authentication

Deze dienst gebruikt de volgende informatie: e-mailadressen, wachtwoorden, user-agents en IP-adressen. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen.

Cloud Firestore

Deze dienst gebruikt de volgende informatie: voornamen, achternamen, e-mailadressen, apparaat-ID’s en gebruikers-ID’s. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen.

Cloud Functions for Firebase

Deze dienst gebruikt de volgende informatie: IP-adressen. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen.

Firebase Cloud Messaging

Deze dienst gebruikt de volgende informatie: instance-ID’s. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen.

Google Analytics for Firebase (Privacy Policy)

Google Analytics is een analysedienst van Google Inc. Raadpleeg het partnerbeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van Google-gegevens door Google. Google Analytics kan gegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crashlytics, Authentication, Remote Config of Notifications. Google Analytics maakt gebruik van ID’s voor mobiele apparaten en technologieën die vergelijkbaar zijn met functionele cookies om de service uit te voeren. 

Firebase Crashlytics (Terms of service)

Crashlytics is een crashreportingdienst voor zowel Android als iOS. Wij gebruiken Crashlytics om problemen met onze App te detecteren en op te lossen. Crashlytics maakt hiervoor gebruik van informatie over je apparaat, zoals het unieke ID, netwerkeigenschappen, hardwarekenmerken en andere. Zie de Terms of service van Firebase Crashlytics voor een volledig overzicht.

Loggegevens

Als je onze App gebruikt, verzamelen we, in het geval van een fout in de App, gegevens en informatie (via producten van derden) op je telefoon genaamd Log Data. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van je apparaat, de apparaatnaam, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze service, de tijd en datum van je gebruik van de service en andere statistieken. 

Analytische diensten

Wij gebruiken voor onze analytische diensten Firebase Analytics en Crashlytics. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de App te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw Apparaat, onze App en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze App. Deze tools gebruiken ‘cookies’. 

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatiegegevens. Deze cookies worden opgeslagen in het interne geheugen van je Apparaat. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren.

In de App heb je niet de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar jouw Apparaat wordt gestuurd. Als je geen cookies wilt accepteren, kun je de App dus niet gebruiken.

Veiligheid

Wij zullen je (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. We waarderen je vertrouwen in het verstrekken van je persoonlijke informatie en daarom streven we ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100 procent veilig en betrouwbaar is, en we kunnen de absolute veiligheid niet garanderen.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Weavr, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een deel van van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de App zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot je informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Weavr heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de App wordt beveiligd. Maar Weavr kan niet verzekeren dat de informatie op de App niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de gegevens op jouw Apparaat en van de e-mails tussen jou en Weavr. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, dat op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze gebeurt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Weavr persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met help@weavr.works.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jezelf of een derde, dan kun je contact opnemen met Weavr door een e-mail te sturen naar help@weavr.works.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze App, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze App naar een andere applicatie, website of service te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze App is niet bedoeld voor personen onder de zestien jaar (‘Kinderen’). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als we ontdekken dat een Kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als je een ouder of voogd bent en je weet dat je kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via help@weavr.works zodat we de nodige acties kunnen ondernemen.

Wijzigingen

Weavr kan van tijd tot tijd dit Privacybeleid aanpassen of updaten. We adviseren je daarom om dit Privacybeleid regelmatig te checken. Aanpassingen van dit Privacybeleid treden in werking op het moment we deze hier hebben gepubliceerd en we je daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Contact

Als je vragen of suggesties hebt over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via help@weavr.works.